חלוק – 17.02.2018

וכמובן לא שכחנו להוריד אוויר בדיונות