אדלייד – 21.02.2018

בדרך לניו זילנד, עוד תחנה במסע שלנו