21.04.2018

עשיתי את ה- Big Red הדיונה הגדולה ב- Simpson Desert, Birdsville