27.04.2018

זריחה באולרו
יצאנו לפנות בוקר להר, לצלם זריחה.
יש מקום מסוים בו מתרכזים כל הצופים על מנת לצם זריחה, אך למר מזג אוויר היו תוכניות אחרות
עננות כבדה כיסתה את אזור ההר ומנעה מאיתנו צילום.

בכל זאת צילמנו משהו.