ערש ההר – 28.01.2018

הגענו שרה ואני לטזמניה … קיבלנו את הצעתו של אייר