נמל הואון – 03.02.2018

ו הנקודה הדרומית ביותר שהצלחנו להגיע בטסמניה..רצינו יותר … לא יצא .. בכל זאת הנפנו דגל ….