וואנקה – 06.03.2018

עוד מפלים בניו זילנד.. זה נפלא