קונמולה – 06.04.2018

עדי.. במיוחד בשבילך, כל המקומות בהם עברנו בסטיקרים על חלונות הטויוטה…