24.03.2018

מדבר אוסטרלי.. flinders ranges
יצאנו היום שרה ואני לחוש מדבר אוסטרלי מהו. בקטנה כמובן..זו התחושה.