הקרחון – 07.03.2018

יצאנו הבוקר לטרק לעבר הקרחון הזה rob roy glacier שמו..היה מדהים