פרת – 12.05.2018

בית כנסת יוצא למכירה פומבית.

זו המודעה על המכירה הפומבית, וזה בית הכנסת.